Nova knjiga / New book //

Kako zveni oblast?: Zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju (Založba /*cf, 2022)

(foto via Knjigarna Azil)

To telo, pokončno (Škuc, 2021)

Jenko Award Winner 2021:

Dragicevic - To telo pokoncno