Ampak, kdo? (ŠKUC, 2023)

Založba Škuc, https://skuc.org/vizibilija/nina-dragicevic-ampak-kdo

Spremna beseda / Afterword: Nataša Velikonja

“Izvrstno napisan izvrsten koncept.” // “A superbly written superb concept.”

Veronika Šoster, Bukla, 2023

“Nina Dragičević se v pesniški zbirki Ampak, kdo? s svojim značilnim lirskim jezikom loteva konstrukcije oseb pod pritiskom družbe, oseb v objemu represivne družbe, ki jo avtorica vidi kot mali kraj, kot soseščino, oseb, ki prebivajo v represivni soseščini in to represijo reproducirajo tako v svojem sebstvu kot v okolju. Dragičević filigransko natančno, tudi z inovativnimi pesniškimi prijemi in sodobnimi eksperimenti s pesniško formo, denimo s poezijo izbrisovanja, izpisuje represirane in represivne moduse bivanja preko vsakdanjih opravkov, mnenj in interakcij, figur vsakdanjosti, ki ob pritisku družbenosti oblikujejo individualnost. Likov je več, saj gre za besedilo o komunikacijskem večglasju in soodvisnosti, toda avtorica izpostavi lik homoseksualca v klozetu, v skrivanju, kajti konstrukcija ljubezenskega subjekta v represivni družbi je konstrukcija klozeta, konstrukcija skrivanja, in sicer z dvema osnovnima težnjama, željo po družbeni prilagoditvi in željo po izstopu iz družbenega primeža, v tem boju pa slej ko prej zmaga univerzalni ideološki imperativ: ostati prilagojen. Zbirko presekava jasen etični lok, saj se naslovno vprašanje, Ampak, kdo?, kdo ustvarja to družbo krožnega terorja, vprašanje odgovornosti, prepleta skozi celotno pesniško besedilo. Novo delo Nine Dragičević sodi v kontekst sodobne poezije družbenega angažmaja; je frontalni, eruptivni sunek, ki našemu bližnjemu okolju sname krinko konstruktivnega skupnega in ga prikaže kot platformo destrukcije.” (Škuc)

Reviews // Recenzije in predstavitve

Radio Študent, Hana Samec Sekereš: NEKDO NEKJE NEKOMU NEKAJ

Ars Aktualno, Gregor Podlogar: Nova pesniška zbirka Ampak, kdo? Nine Dragičević >>

Dnevnik, Tedenski izbor knjižnih novosi, 6. apr. 2023 >>

Nina Dragicevic

View more posts from this author