Category Archive: writing

Ljubav reče greva (ŠKUC Lambda, 2019)

[recenzija / review] Gabriela Babnik, … reče umetnost pripada ljudem … rečem umetnost ne pripada …, Vrabec Anarhist, 29. januar 2019 >>>

 

 

 

Nagrada Vitezinja poezije 2018

via Založba Pivec

“Prvič se je zgodilo, da je tako strokovno žirijo kot občinstvo prepričala ista pesem, gre za pesem brez naslova, ki se začenja z verzom in seveda mi ni …”

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE ŽIRIJE (dr. Irena Popov Novak, Urška P. Černe, Marcello Potocco)

Nina Dragičević: in seveda mi ni

V nenaslovljeni pesmi je nemogoče zgrešiti njen zvočni impulz: najprej dolgi, notranje razčlenjeni, nato kratki verzi, kjer ni nobenih ločil. Temu se pridružuje večglasje, notranji monolog in neizrečeni komentarji, ki jih prekinja v kurzivi zapisani govor drugega. Čeprav bi oblikovanost na določenih mestih lahko spomnila na neovantgardno poigravanje s črkovnimi in besednozvočnimi enotami, pa avtorica svojo pesem zaobrne v podčrtanje pomena, tako da ji črkovni znak postane temelj za gradnjo narativa. Tako vznika obramba pred simbolno močjo družbenega diskurza, torej družbena kritika z modernimi sredstvi. Zgodba je ali bi lahko bila realna, vsekakor ima močno prezenco realnosti. Jasno je, da protagonistki ni do tega in se ji ne gre tja. Namreč na radio, vadit govor. Zaradi črke ć, kajti to je kršitev slovenske slovnice (fonologije), in zaradi guturalne izgovarjave glasu r, tudi to je kršitev slovenske slovnice (fonetike). Skratka, napaka − čefurka, ki pogrkuje. Napačnost telesa in kulture. Njih, ironično poimenovanih komisija, tribunal, konzilij, ki ugotavljajo sposobnosti in »pravnomočno«− zapisano narazen, da posebej opazimo moč, ki tako rekoč uradno odloča o sprejemljivosti in sposobnosti, − »skrbi le še domovina (dom vina?)«

To je pesem o odrinjenosti, občutju ne-varnosti, ki ga je nevroznanost nedavno locirala kot pravo poškodbo, močna (vsakokratna) večina pa se mu še zmeraj posmehuje. Tudi njen sogovorec v skrajni interpretaciji spada v to nacionalno strumno večino. Opisan je ambivalentno, na eni strani celo kot njej naklonjen, njej blizu, v resnici pa njej neskončno daleč. Le tako lahko razumemo distanco, nenehno odtekanje, odhajanje in vračanje, ki jo govorka izpostavlja do njega, in razumemo njegov morebiti dobronamerni nasvet, s katerim se pesem konča:nasvet o asimilaciji, ki je sicer potopljen v banalno, navidez kritično brbljanje. Ona pa na radio, v nestrpno okolje, v večino mora, za kruh. V tej gibki, zvočno pronicljivi, ritmični, mojstrsko izpeljani večglasni akustični slikariji »smeh ihti«. Nekdo je monumentalne drže, nekdo ni te sreče: »skratka (še kar sem tu zelo močno šibka)«.Pravzaprav je z vsakim izrečenim glasom izpostavljena očitanju, »saj se sploh ne znaš izgovoriti«. Od tod tudi pomisel, da fašizem ni nikdar dokončno zaspal, ampak ga znova obujajo, pri čemer ga vselej pripisujejo drugim. Krepak duh poznavanja jezika, ki ga ta poezija izkazuje z besednimi igrami, zamolki in ironijo, je učinkovit kontrapunkt prav tisti napačnosti, ki jo protagonistki očitajo v imenu ljubezni do domovine. Se čudite, da si je avtorica izbrala za šifro Nebodijetreba?

Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene

Dragičević - Med njima je glasba

Foto: Petra Hrovatin

Med njima je glasba je esejistično-znanstvena monografija, v kateri avtorica tematizira vlogo glasbe v konstrukciji lezbične scene. Preko spretnega prepletanja socioloških, kulturoloških, glasbeno-teoretskih in filozofskih podstati ter močno prisotne osebne izkušnje se nam razkriva povezovalni, navigacijski, tvorni in mestoma razdiralni značaj glasbe, ki zmore tvoriti stik mnogo preden je spregovorjena beseda.
Ali, kot zapiše Nataša Velikonja v spremni besedi, avtorica “dalje plete trdno analitsko rdečo nit njenega dela, vez med glasbo/zvokom in seksualnostjo, tokrat skorajda izključno lezbično seksualnostjo. Gre za tematiziranje glasbe kot konstrukcijskega dejavnika lezbične scene, za vpogled v zgodovino ustvarjanja glasbe s strani lezbijk, pa tudi za analizo glasbenih prioritet v lezbičnih okoljih, klubskih, produkcijskih, radijskih, festivalskih. Gre pa tudi za tematiziranje glasbe kot elementa seksualne ali erotične subjektivizacije lezbijk.” In nadaljuje: “Raziskovanje glasbe kot elementa konstrukcije lezbične scene je nekaj novega. Nekaj novega je raziskovanje glasbe kot momenta v konstrukciji lezbične identitete, pa tudi raziskovanje glasbe kot elementa konstrukcije seksualne subjektivitete pri lezbijkah … Nina pokaže na kompleksnost oblikovanja lezbične subjektivitete na primeru ljubljanske lezbične scene preko tematiziranja glasbe s področja Jugoslavije, ki v mnogih krogih zaradi svoje pogosto problematične, tudi nacionalistične in seksistične provenience ni ravno zaželena, pa vendar je v klubskem življenju lezbijk močno prisotna.”

Naslov / Title: Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene / The Music Between Them: Music in Construction of Lesbian Spaces

Izdajatelj / Publisher: Društvo Parada ponosa / Ljubljana Pride Association

Leto / Year: 2017

Spremna beseda / Foreword: Nataša Velikonja

 

Recenzija / Review: Marko Karlovčec: Atonalnost konstrukcije lezbične želje in želeči erotizirani zven. Odzven, 26. 3. 2018.

Slavne neznane (Škuc, 2016)

 

Nina Dragičević, Slavne neznane (2016)

 

Nina Dragičević - Slavne neznane

Nina Dragičević - Slavne neznane

Nina Dragičević - Slavne neznane

 

Nina Dragičević - Slavne neznane

 

ENGLISH TRANSLATION:

Chapter: Shallow throat and the grand composition. Translation: Marko Karlovčec for IFCA – International Festival of Computer Arts 2018 (MFRU Mednarodni festival računalniške umetnosti 2018)

RECENZIJE, OMEMBE IN PREDSTAVITVE:

Revija Odzven (SIGIC), 2. 5. 2017. Andrej Tomažin: O knjigi Slavne neznane Nine Dragičević.

Delo, 11. 4. 2017. Gabriela Babnik: Slavne neznane: Razvijanje tapiserije neslišanih umetnic.

Mladina, 31. 3. 2017. Gabriela Babnik: Gojijo nas kot rastline v rastlinjaku.

Radio Študent, 3. 3. 2017. Marko Karlovčec: Nina Dragičević: Slavne neznane.

Revija NovaMuska, 2. 3. 2017. Nataša Velikonja: Iz neslišnega v slišno.

Recenzija Bukla, 2017. Nina Dragičević: Slavne neznane: zvočne umetnice v konstrukciji družbe.

22. Slovenski dnevi knjige, 22. 4. 2017. Nina Dragičević: Slavne Neznane, interaktivna zvočna instalacija in branje.

Predstavitev knjige in/ali zvočna instalacija v Pritličju (Ljubljana) /Book presentation and/or sound installation at Pritličje (Ljubljana) >>>