Salon progresivnih perspektiv“V družbi praznine in banalnosti, v družbi brez prostorov za konsistentno razvijanje konstruktivne kritike je nujno poiskati in se obdati s posamezniki, ki so v svojem intelektu kritični in progresivni, precizni v svoji analitski naravnanosti in željni visoko artikulirane diskusije. Tak prostor postavljam tu. Dobrodošli torej v Salon progresivnih perspektiv.”

“In a society of emptiness and banality, in a society without spaces for consistent development of constructive criticism, it is essential to seek out and surround yourself with individuals that express critical and progressive thought, those of precise anayltical disposition and wish for highly articulated discussion. This is the kind of place. Therefore, welcome to the Salon of progressive perspectives.”

Nina Dragičević

 

Essays:

Nataša Velikonja: BREZ INHIBICIJE: o kompoziciji »Parallellax« Nine Dragičević

Urška Sterle: Dnevnik dvornega norca

Nataša Velikonja: O interpretiranju umetnosti